Ceny za účtovnícke služby uvedené v cenníku sú len orientačné. Konečné ceny sa odvíjajú od konkrétnych požiadaviek klienta. Pre stanovenie konečnej ceny za poskytované služby nás kontaktujte za účelom získania cenovej ponuky.

Nie sme platcami DPH.

Paušálne spracovanie účtovníctva


Jednoduché účtovníctvoPodvojné účtovníctvo
Počet účtovných položiek*za mesiacNeplatca DPHPlatca DPHNeplatca DPHPlatca DPH
0-5040 €60 €60 €80 €
51-10050 €90 €90 €100 €
101-200140 €180 €180 €200 €
201-300200 €230 €230 €250 €
301-400270 €300 €300 €350 €
401-500320 €380 €400 €450 €
500 a viacDohodoudohodou
*pod účtovnou položkou sa rozumie jeden účtovný doklad, tj. faktúra, pokladničný blok, riadok v bankovom výpise a pod.

Ceny za paušálne spracovanie účtovníctva zahŕňajú:

Vedenie účtovníctva v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky. Najmä vedenie účtovného denníka, vedenie hlavnej knihy, vedenie knihy došlých a odoslaných faktúr, vedenie bankovej knihy, vypracovanie saldokonta, vedenie pokladničnej knihy a pre platcov DPH aj kompletné spracovanie DPH . Taktiež spracovanie daňového priznania pre daň z motorových vozidiel. Komunikácia s orgánmi štátnej správy (daňové úrady, úrady práce, sociálna poisťovňa a zdravotnými poisťovňami.)

Jednorázové spracovanie účtovníctva

Služba jednorázového spracovania účtovníctva je určená najmä menším podnikateľom, ktorí nie sú platcami DPH.

Cena za účtovnú položku*
Jednoduché účtovníctvo0,70 €
Podvojné účtovníctvo0,80 €
*pod účtovnou položkou sa rozumie jeden účtovný doklad, tj. faktura, pokladničný blok, riadok v bankovom výpise a pod.

Ostatné služby

Spracovanie miezd zamestnanca12 €
Spracovanie miezd za dohodára10 €
Spracovanie výkazu platcu DPH – mesačne10 €
Spracovanie výkazu platcu DPH – štvrťročne15 €
Štatistika – mesačná10 €
Štatistika – štvrťročná15 €
Daňové priznanie pre daň z motorových vozidiel10 €
Daňové priznanie FO A20 €
Daňové priznanie FO B130 €
Daňové priznanie PO200 €
Poradenstvo (1 hodina)20 €