Ceny za účtovnícke služby uvedené v cenníku sú len orientačné. Konečné ceny sa odvíjajú od konkrétnych požiadaviek klienta. Pre stanovenie konečnej ceny za poskytované služby nás kontaktujte za účelom získania cenovej ponuky.

Nie sme platcami DPH.

Paušálne spracovanie účtovníctva

*Pod účtovnou položkou sa rozumie jeden účtovný doklad, t.j. faktúra, pokladničný blok, riadok v bankovom výpise, atď

Ceny za paušálne spracovanie účtovníctva zahŕňajú:

Vedenie účtovníctva v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky. Najmä vedenie účtovného denníka, vedenie hlavnej knihy, vedenie knihy došlých a odoslaných faktúr, vedenie bankovej knihy, vypracovanie saldokonta, vedenie pokladničnej knihy a pre platcov DPH aj kompletné spracovanie DPH . Taktiež spracovanie daňového priznania pre daň z motorových vozidiel. Komunikácia s orgánmi štátnej správy (daňové úrady, úrady práce, sociálna poisťovňa a zdravotnými poisťovňami.)

Jednorázové spracovanie účtovníctva

Služba jednorázového spracovania účtovníctva je určená najmä menším podnikateľom, ktorí nie sú platcami DPH.

Cena za účtovnú položku*
Jednoduché účtovníctvo0,50 €
Podvojné účtovníctvo0,65 €
Pod účtovnou položkou sa rozumie jeden účtovný doklad, t.j. faktúra, pokladničný blok, riadok v bankovom výpise, atď.

Ostatné služby

SlužbaCena
Spracovanie miezd za zamestnanca10 €
Spracovanie miezd za dohodára8 €
Spracovanie výkazu platcu DPH – mesačný8 €
Spracovanie výkazu platcu DPH – štvrťročný12 €
Štatistika – mesačná8 €
Štatistika – štvrťročná12 €
Daňové priznanie pre daň z motorových vozidiel7 €
Daňové priznanie Fyzických Osôb A15 €
Daňové priznanie Fyzických Osôb B100 €
Daňové priznanie Právnických Osôb150 €
Poradenstvo 1h10 €
Pod účtovnou položkou sa rozumie jeden účtovný doklad, t.j. faktúra, pokladničný blok, riadok v bankovom výpise, atď.